Детска Градина №3 „Детелина“

  /    /  Детска Градина №3 „Детелина“

Детска Градина №3 „Детелина“

РЗП: 951кв.м

През 2009 г. е открита нова детска градина (основна сграда на ДГ № 3) за четири градински групи.
Детската градина разполага с всички необходими помещения съгласно изискванията на нормативната уредба.
Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.
В двора на детската градина ДГ № 3 са изградени 4 детски площадки и е изпълнена вертикална планировка и озеленяване.

Architecture · Design · Construction
error: Content is protected!