„Бл. 57“ жк. Изгрев

  /    /  „Бл. 57“ жк. Изгрев

„Бл. 57“ жк. Изгрев

РЗП: 8,100кв.м

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Бургас- вх. 1,2,3,4

Architecture · Design · Construction
error: Content is protected!