„Бл. 19“ жк. Изгрев

  /    /  „Бл. 19“ жк. Изгрев

„Бл. 19“ жк. Изгрев

РЗП: 11,000 кв.м

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Бургас- вх. 1,2,3,4, 5,6

Architecture · Design · Construction
error: Content is protected!