Image Alt

„Бл.17“ жк. Изгрев

  /    /  „Бл.17“ жк. Изгрев

„Бл.17“ жк. Изгрев

РЗП: 3,000 кв.м.

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Бургас- вх. 1,2

Architecture · Design · Construction
error: Content is protected!