Учредиха асоциация за енергийно-ефективно строителство

Основните цели на новата Асоциация са обезпечаване на качество на извършваните работи

Производители на продукти за енергийно-ефективно строителство и изолации се обединиха в асоциация, съобщиха учредителите. Новата Асоциация на българските производители на експандиран полиестер ще подпомага процеса на постигане на по-висока енергийна ефективност на сградния фонд в страната, гарантирането на качество на извършваните работи в бранша и спазването на европейските стандарти.

Асоциацията ще работи за постигане на ефективно сътрудничество между компаниите, които работят в областта на EPS строителната индустрия, изявените специалисти в областта, търговските вериги за строителни материали, банкови институции, обезпечаващи строителните дейности, свързани с постигане на енергийна ефективност на сградите и др.

Председател на Асоциация на българските производители на експандиран полиестер е Кирил Балабанов, изпълнителен директор на “Балкан мениджмънт груп” ЕАД (BMG). Компанията инвестира близо 8 млн. eвро в завод до гр. Сливница за производство на висококачествени строителни и термоизолационни продукти.

Сред учредителите и съучредителите на Асоциацията са още фирмите „Бонд 2005” ЕООД, ”Прайм Продакшън” ООД, ”СЖС България” ООД.

Основните цели на новата Асоциация са обезпечаване на качество на извършваните работи, регламентиране и унифициране на изискванията за EPS продуктите, използвани в строителството, сертифициране и класификация на фирмите от бранша, съгласуване на изискванията на европейското законодателство и практика с тези в България и др.

От асоциацията посочват, че ще търсят активно сътрудничество с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Агенцията по енергийна ефективност и други ангажирани институции.

Източник: investor.bg
Architecture · Design · Construction
error: Content is protected!