Какви са предимствата на модулното строителство на „Моло“?

Пазарните правила могат да бъдат пренаписани

Моло Канстракшън ЕООД е експертна организация, която събира на едно място всички специалисти, необходими в строителния процес. През последните две години екипът на фирмата разработва, тества и сертифицира строителна система от високоустойчиви стоманобетонни модули- МОЛО. Фирмата предлага на клиентите си една цялостна услуга – вместо да ходят от среща на среща, се виждат и разговарят само с един човек. Съпътства ги и насочва през целия процес до влизането в мечтаната къща. А след това подсигурява поддръжка, ремонт, преустройство и надграждане с допълнителни модули. За да разкаже повече за фирмата и технологията от ФАКТИ разговаряхме с нейния собственик Кирил Балабанов. Ще ви представим информацията в серия от материали.

 Г-н Балабанов, бихте ли запознал нашите читатели с модулното строителство?

– Ако мога да обобщя какво е модулното строителство, бих казал, модерен пропорционален дизайн, изпълнен от високо квалифицирани специалисти, с върхова специализирана техника, независимо от обичайните човешки фактори. Машина, робот, часовник са логичните сравнения на този процес! За да обясня какво представлява модулното строителство ще опиша процеса и ще го разделя на отделни части:

Модулното строителство започва с неговото проектиране. Това е един процес на усъвършенстване и модернизация на стандартния дизайн. Защо усъвършенстване и модернизация- защото този процес изисква дълбок анализ на цялостната визия за проекта и поглед през призмата на пропорцията и възможността за нейното повторение. Така се идентифицират части от проекта, които се обособяват от повторяеми елементи, примерно колоните и полетата оформени между тях, или цели помещения, стаи, бани, кухни, а защо ли не цял апартамент? Във високото жилищно проектиране, архитектът разработва един етаж, състоящ се от няколко апартамента, който всеки взет по отделно се състои от по няколко помещения и всичко това трябва да се побере в рамките на етажа. След разработката на етажа същият се повтаря няколко пъти във височина. По този начин на различните етажи се получава баня над баня, кухня над кухня, стая над стая и така нататък. Не представляват ли това модули-стаи, кухни, бани, цели етажи… Но процеса на модулното проектиране не спира до тук. Трябва да се идентифицира най-оптималният размер модул, така че с неговата повторяемост и комбинация да може да се композира цял апартамент или цял етаж.

Вторият етап е производството. Ето така идва и модернизацията, а имено как ще се произведе този модул, къде, как ще се монтира, кога…

За да се стигне до модулното строителство се изследва подробно строителният процес и се идентифицират различните рискови фактори в изпълнението му. А именно:

– Опасност от ненавременна доставка на материали;

– Опасност от човешки пропуск;

– Опасност от негативно влияние на атмосферните условия;

– Опасност от множество промени на проекта по време на строителство;

По този начин отговорното решение, за да не се допуска влиянието на тези фактори е организация на индустриален процес, в които се контролират всички параметри на желания резултат.

В тази фаза се навлиза в индустриалният процес.След като вече уточнихме какво представлява модул и каква е неговата повторяемост можем да плануваме производство в индустриален процес.

По този начин модулният дизайн на проекта дава на първо време пропорции на проектираната сграда, след което обособява с какво повторение се композира сградата или от какви еднакви части се състои тя и накрая дава характеристиките на тези еднакви повторяеми части насочени към производствения процес.

– Стигаме до превръщането на модулите в едно цяло.

– Сглобяването е третата и най-видимата част от представлението на фокусника. Това е там, където фокусникът представя на публиката с помощта на специално оборудване сложността на представянето му и публиката затаява дъх за много кратко време, казва си – ”Какво ще стане!?“. Следва положителната развръзка. Използвах това сравнение, за да опиша образно какво представлява този етап а именно:

– Използване на върхова специализирана техника;

– Използване на висококвалифициран персонал;

– Прецизно съчетание в кратко време на всички елементи;

Модулите Моло, които се произвеждат в България съчетават, предимствата на модулното строителство и характеристиките на масивното стоманобетонно строителство, което се е доказало като най-устойчиво.

 Каква е историята на модулното строителство?

– Доказано е, че строителите на пирамидите са използвали умело повторението на Божествената пропорция φ (фи).Тази пропорция се използва от редица велики хора още от античността чак до днешни дни.След втората световна война, изхождайки от нуждата бързо да се реконструира Европа са били разработени множество строителни системи на принципа на модулността и повторяемостта. В България модулното строителство е познато още през 60-те и 70-те години на миналия век и има изпълнени сгради. Такива например са почивна станция на три етажа, намираща се в Хисаря, жилищен блок в Стара Загора, редица супермаркети за рекордно кратки срокове – 45 дни за цялостно завършване на обекта, болничен стационар на три етажа към Окръжна болница – Враца. Изпълнението на супермаркети е било особено наложително поради отсъствието на обекти за обществено обслужване в изгражданите едропанелни жилищни комплекси. Модулното строителство се е използвало и за изпълнение на детски заведения ( детски градини, детска ясла, занималня), магазини, двуетажни супермаркети, културен дом в Криводол, селскостопански сгради и пр.

Ние живеем в ранните години на третата революция която ще промени основни процеси. Първата революция беше Индустриалната, втората беше Информационната революция и третата, в която се намираме е на Дизайна. Тези, които разберат как модулният подход позволява да се отговори на клиентските изисквания и го приложат като стратегия, са тези които ще пренапишат пазарните правила.

Източник: fakti.bg
Architecture · Design · Construction
error: Content is protected!